Informacija dėl neaktyvių sąskaitų uždarymo

Centro kredito unijos nariai,

Informuojame, kad jei Centro kredito unijoje (buvusi ,,Giminėlė“) Jūsų vardu atidarytoje sąskaitoje (-ose) daugiau nei 1 metus nebuvo vykdomos jokios operacijos ir joje nėra lėšų, remiantis LR civilinio kodekso 6.927 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Centro kredito unija vienašališkai nutrauks tokios sąskaitos sutartį ir sąskaitą uždarys. Sąskaitos uždarymas yra nemokamas.

Jeigu turite neaktyvių sąskaitų, bet nesutinkate, kad jos būtų uždarytos, per 60 dienų nuo šio pranešimo pateikimo dienos, galite kreiptis į kredito uniją el. paštu centrounija@lku.lt arba atvykti adresu: A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas.

Šis pranešimas yra informacinis.  Jei neaktyvių sąskaitų neturite, ši informacija Jums yra neaktuali.

 

Centro kredito unija

Informacija dėl neaktyvių sąskaitų uždarymo
Klauskite mūsų