Keičiasi Centro kredito unijos elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklės

Informuojame, kad Centro kredito unijos valdyba 2023 m. liepos 21 d. protokoliniu nutarimu Nr. 057  patvirtino naujos redakcijos Centro kredito unijos elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisykles, kurios įsigalios nuo 2023 m. spalio 7 d. Su naujos redakcijos Centro kredito unijos elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklėmis galite susipažinti Centro kredito unijos internetiniame puslapyje– Centro kredito unijos elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklės

Informuojame, kad turite teisę iki naujos redakcijos Centro kredito unijos elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklių įsigaliojimo dienos pranešti Centro kredito unijai apie nesutikimą su pakeitimais. Iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Centro kredito unijai nepranešus apie nesutikimą su pakeitimais,  laikoma, kad klientai su tokiais redakcijos Centro kredito unijos elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklių pakeitimais sutinka ir pakeitimai įsigalios nurodytą įsigaliojimo dieną, t.y. 2023 m. spalio 7 d.

Pagarbiai, Centro kredito unijos administracija

Klauskite mūsų