Kreditas naujam verslui – paskola sėkmingai Jūsų verslo pradžiai.

Turintiems idėją ir žinantiems, kaip ją įgyvendinti, siūlome pasinaudoti kredito naujam verslui paskolos galimybe. Ši paskolos rūšis leidžia išvengti idėjos nuvertėjimo, kuris grėstų keletą ar keliolika metų taupant savarankiškai. Nepraleiskite savo progos – pradėkite darbus jau dabar.

25000 maksimali kredito suma 3% palūkanos nuo

 

Verslumo skatinimo fondas

Centro kredito unija nuo 2016 m. IV ketv. kredituoja jauną verslą su nauja ES finansine priemone „Verslumo skatinimas 2014-2020“ ir siekia: sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti arba vystyti neseniai pradėtą verslą.

 • Maksimali kredito suma iki 25 000 Eur.
 • Kredito kintamų palūkanų norma nuo 3 proc.


Kreditų paskirtis

 • Kreditai yra skirti investicijoms ir (arba) apyvartinėms lėšoms papildyti.
 • Kreditai negali būti skirti esamiems kreditų gavėjų įsipareigojimams finansų įstaigoms refinansuoti, taip pat kreditų lėšos negali būti naudojamos apmokėti išlaidoms, kurioms skiriama negrąžinamoji subsidija.


Kas gali gauti paskolą? 

Tinkami paskolų gavėjai turi atitikti visas išvardytas sąlygas, t. y. būti:

 • labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą;
 • ketinantys pradėti verslą ir (arba) veikiantys iki 1 metų (skaičiuojama nuo įmonės įregistravimo datos iki prašymo suteikti paskolą pateikimo datos);
 • pageidaujantys paskolos iki 25 000 Eurų;
 • paskolų gavėjai savo veiklą ar dalį jos turi vykdyti Lietuvoje arba Europos Sąjungos valstybėse narėse.


Subsidijos verslui

Lengvatinių paskolų pagal finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 2014-2020 (VSF2)“ gavėjai gali gauti darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją už kiekvieną pagal darbo sutartį įdarbintą darbuotoją.

 • Maksimali darbo užmokesčio  subsidijos suma – 50 proc. nuo lengvatinės paskolos (VSF2).
 • Maksimalus kompensavimo terminas – 12 mėnesių. (VSF2)

Daugiau apie darbo užmokesčio subsidiją galite rasti čia. Pasiteirauti dėl darbo užmokesčio subsidijos galite: 

 • Tel.: 8 (52) 780372
 • El. paštu: vsf2@invega.lt
 

 

Klauskite mūsų