Taip, terminuoto indėlio sutartį galite nutraukti bet kada, tačiau tokiu atveju sukauptos palūkanos nėra išmokamos

Terminuoto indėlio sutartį galite sudaryti kredito unijos buveinėje adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas arba naudojantis el. bankininkystės sistema „I-unija“. Lėšas terminuotajam indėliui galite įnešti grynaisiais arba pervesti bankiniu pavedimu.

Šiuo metu minimali indėlio suma 100 eurų, terminas – 3 mėnesiai.

 • Paraišką kreditui gauti;
 • Įmonės finansines ataskaitas už praėjusius ir einamuosius ataskaitinius metus;
 • Einamųjų metų balanso straipsnių detalizavimą;
 • Informaciją apie siūlomas užtikrinimo priemones arba turto vertinimo ataskaitą;
 • Informaciją apie kreditą imančią bendrovę (įstatai, registracijos dokumentas, buveinės adresas, vadovo
 • paskyrimo dokumentai ir kt.).
 • Įmonės akcininkų sprendimą dėl paskolos gavimo;
 • Verslo planą.

Tinkami paskolų gavėjai turi atitikti visas išvardytas sąlygas, t.y. būti:

 1. Labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą;
 2. Ketinantys pradėti verslą ir (arba) veikiantys iki 1 metų (skaičiuojama nuo įmonės įregistravimo datos iki prašymo suteikti paskolą pateikimo datos).

Centro kredito unija, priėmusi sprendimą kredituoti Jūsų projektą, pati kreipiasi į INVEGĄ dėl garantijos suteikimo ir pateikia reikiamus dokumentus.

INVEGA (UAB “Investicijų ir verslo garantijos”) – valstybės įkurta garantijų institucija, skirta padėti smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) atstovams gauti reikiamą finansavimą, garantuodama paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. paskolos sumos.

Paskolos teikiamos iki 5 metų laikotarpiui. Išskirtiniais atvejais yra galimybė pasirašyti paskolą iki 10 metų laikotarpiui.

Nebūtinai, nes paskolos teikiamos tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Verslo kreditai yra skirti tiek naujam, tiek esamam verslui plėtoti.

Paskolos įmokos automatiškai nurašomos nuo Jūsų einamosios sąskaitos unijoje, Jūsų pasirinktą mokėjimo dieną. Įmoką už paskolą galite atlikti pavedimu arba sumokėti grynaisiais klientų aptarnavimo skyriuje.

Maksimali kredito suma priklauso nuo:

 • Jūsų finansinės būklės įvertinimo (bendra mėnesinė Jūsų mokamų įmokų kredito įstaigoms suma privalo sudaryti iki 40 proc. visų per mėnesį gaunamų grynųjų pajamų);
 • Įkeičiamo nekilnojamojo turto vertės (būsto kredito atveju, maksimali paskolos suma sudaro iki 85 proc. įkeičiamo turto rinkos vertės, ilgalaikio kredito atveju, iki 80 proc. įkeičiamo nekilnojamojo turto rinkos vertės).

Norėdami išstoti iš unijos ir atsisakyti naudotis teikiamomis paslaugomis, turėtumėte atvykti į Centro kredito uniją ir užpildyti prašymą išstoti. Plačiau apie išstojimo procedūrą galite sužinoti čia.

 • Centro kredito unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, kurie gyvena, dirba ar mokosi Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, Kauno arba Kaišiadorių rajonų teritorijose.
 • Asocijuotais nariais gali tapti Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, Kauno ar Kaišiadorių rajonų teritorijoje buveinę turintys juridiniai asmenys.

Kreditas gali būti suteikiamas pilnamečiams Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, gaunantiems nuolatines pajamas ir esantiems Centro kredito unijos nariais.

Esant tokiai situacijai ir susidūrus su finansiniais sunkumais mokant kredito įmokas, nedelsdami susisiekite su savo paskolų vadybininku kredito unijoje ir jį informuokite dėl pasikeitusios savo padėties. Paskolos vadybininkas padės Jums rasti tinkamiausią sprendimą.

Pajus tai kredito unijos nario nuosava dalis kredito unijos kapitale, grąžinama klientui jam išstojus iš kredito unijos narių. Minimalus fizinio arba juridinio asmens pajinis įnašas yra 30 Eur.

Klauskite mūsų