Centro kredito unija yra kooperatiniais pagrindais veikianti kredito įstaiga, kurios pagrindinis tikslas yra teikti naudingas finansines paslaugas savo nariams.

Centro kredito unijos veiklos istorija prasidėjo 1997 m. birželio 27 d., kai Lietuvos banko valdybos nutarimu buvo išduota licencija leidžianti priimti unijos narių terminuotus ir neterminuotus indėlius, suteikti savo nariams ilgalaikes ir trumpalaikes savitarpio paskolas, investuoti laisvas kredito unijos lėšas į valstybės bei Lietuvos banko išleidžiamus vertybinius popierius.

Kredito unija 20 metų savo veiklą vykdė kredito unijos „Giminėlė“ vardu, sėkmingai ir atsakingai teikė savo nariams visas bankines paslaugas bei operacijas. Įsteigta ir veiklą vystydama savitarpio pagalbos ir sąžiningų finansinių paslaugų principu, kredito unija subūrė gausią lojalių, visuomeniškų ir alternatyvios bankininkystės įdėją palaikančių narių bendruomenę.

Centro kredito unija yra Lietuvos Centrinės kredito unijos narė bei Asociacijos „Lietuvos kredito unijos“ www.lku.lt narė. Taip pat, kredito unijos veiklą prižiūri Lietuvos banko Priežiūros tarnyba.

Per pastaruosius du dešimtmečius finansinių paslaugų verslas pasikeitė neatpažįstamai, pasikeitėme ir mes – išaugome, praplėtėme teikiamų paslaugų spektrą ir turime ambicingus ateities tikslus. Per šį laikotarpį sukaupėme pakankamai patirties, turime profesionalią ir lojalią komandą, todėl manome, kad atėjo laikas pasiūlyti savo paslaugas ir platesnei narių kategorijai.

2017-07-11 vykusio visuotinio narių susirinkimo metu, buvo priimtas sprendimas keisti kredito unijos pavadinimą bei klientų aptarnavimo skyriaus patalpas. Kredito unija „Giminėlė“, esamus ir naujus narius nuo šiol pasitiks Centro kredito unijos pavadinimu, erdvesniame ir patogiau pasiekiamame klientų aptarnavimo skyriuje.

Akivaizdu, jog per ilgą veiklos laikotarpį teikiamos paslaugos pakilo į kur kas aukštesnį kokybės lygmenį, todėl įmonės pavadinimo pakeitimas yra tarsi natūralus augimo žingsnis.

Centro kredito unijos pavadinimas – tai tarsi simbolis tos darbo kokybės ir požiūrio į narius, kurios laikomės ir laikysimės ateityje.

 

Nes mūsų narių poreikiai buvo, yra ir išliks mūsų dėmesio centre

Klauskite mūsų