PASLAUGOS PAVADINIMAS MOKESTIS, EUR MOKESTIS, EUR
  Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
1. VIETINIAI KREDITO PERVEDIMAI
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą ( kredito unijoje) 0,00 Eur 0,00 Eur
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą ( internetu) 0,00 Eur 0,00 Eur
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje) 0,00 Eur 0,00 Eur
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) 0,00 Eur 0,00 Eur
Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (kredito unijoje) 0,50 Eur 0,50 Eur
Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (internetu) 0,20 Eur 0,20 Eur
Į kitas Lietuvoje ir EEE veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje) 0,50 Eur 0,50 Eur
Į kitas Lietuvoje ir EEE veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje ne unijos nariams) 0,80 Eur 0,80 Eur
Į kitas Lietuvoje ir EEE veikiančias kredito įstaigas (internetu) 0,20 Eur 0,20 Eur
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) 1,00 Eur 1,00 Eur
2.KREDITO PERVEDIMAI Į NE EEE ŠALIS
Eurais į ne EEE šalis (kredito unijoje) 10,00 Eur  10,00 Eur
Eurais į ne EEE šalis skubus (kredito unijoje) 15,00 Eur 15,00 Eur
Eurais į ne EEE šalis labai skubus (kredito unijoje) 30,00 Eur 30,00 Eur
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) 1,00 Eur 1,00 Eur
3.KREDITO PERVEDIMAI KITOMIS VALIUTOMIS ( NE EURAIS)
Kiti tarptautiniai pervedimai (ne eurais kredito unijoje) 17,00 Eur 17,00 Eur
4. GAUTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS
Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje 0,00 Eur 0,00 Eur
Lėšos, gautos kredito unijos viduje 0,00 Eur 0,00 Eur
Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų, kurios yra LCKU narės 0,10 Eur 0,10 Eur
Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų, EEE šalių 0,10 Eur 0,10 Eur
Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš ne EEE šalių 0,10 Eur 0,10 Eur
Lėšos, gautos pagal tarptautinį pavedimą užsienio valiuta (ne eurais) 3,00 Eur 3,00 Eur
5. SĄSKAITOS TVARKYMAS
Sąskaitos atidarymas 0,00 Eur 0,00 Eur
Sąskaitos uždarymas 0,00 Eur 0,00 Eur
Sąskaitos tvarkymas 0,00 Eur 0,00 Eur
Sąskaitos išrašo parengimas klienti prašant 1,00 Eur 1,00 Eur
6. GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos kredito unijoje 0,4 proc. 0,4 proc.
7. ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS
Grynaisiais  pinigais kredito unijoje 0,29 Eur 0,29 Eur
Internetu 0,00 Eur 0,00 Eur
8. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE UNIJĄ
Stojamasis mokestis 20,00 Eur 100,00 Eur
Pajinis įnašas 30,00 Eur 30,00 Eur
Pažymos min 10,00 Eur min 10,00 Eur
Veiklos teritorija Kauno m., Kauno ir Kaišiadorių rajonai
Klauskite mūsų