Įkainiai galioja nuo 2024 m. sausio 1 d. 

PASLAUGOS PAVADINIMAS

MOKESTIS, EUR

MOKESTIS, EUR

 

 

Fiziniams asmenims

Juridiniams asmenims

 

1. VIETINIAI KREDITO PERVEDIMAI

 

 

 

Kredito unijos viduje į savo sąskaitą ( kredito unijoje)

  0,00 Eur

  0,00 Eur

 

Kredito unijos viduje į savo sąskaitą ( internetu)

  0,00 Eur

  0,00 Eur

 

Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje)

  0,00 Eur

  0,00 Eur

 

Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu)

  0,00 Eur

  0,00 Eur

 

Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (kredito unijoje)

  1,0 Eur

  1,00 Eur

 

Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (internetu)

  0,50 Eur

  0,50 Eur

 

Į kitas Lietuvoje ir EEE veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje)

  1,00 Eur

  1,00 Eur

 

Į kitas Lietuvoje ir EEE veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje ne unijos nariams)

  1,50 Eur

  1,50 Eur

 

Į kitas Lietuvoje ir EEE veikiančias kredito įstaigas

(internetu)

  1,00 Eur

  1,00 Eur

 

Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas)

  2,00 Eur

  2,00 Eur

 

2.KREDITO PERVEDIMAI Į NE EEE ŠALIS

 

 

 

Eurais į ne EEE šalis (kredito unijoje)

  20,00 Eur

  20,00 Eur

 

Eurais į ne EEE šalis skubus (kredito unijoje)

  30,00 Eur

  30,00 Eur

 

Eurais į ne EEE šalis labai skubus (kredito unijoje)

  50,00 Eur

  50,00 Eur

 

Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas)

  2,00 Eur

  2,00 Eur

 

3.KREDITO PERVEDIMAI KITOMIS VALIUTOMIS ( NE EURAIS)

 

 

 

Kiti tarptautiniai pervedimai (ne eurais kredito unijoje)

  25,00 Eur

  25,00 Eur

 

4. GAUTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS

 

 

 

Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje

  0,00 Eur

  0,00 Eur

 

Lėšos, gautos kredito unijos viduje

  0,00 Eur

  0,00 Eur

 

Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų, kurios yra LCKU narės

  0,30 Eur

  0,30 Eur

 

Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų,

EEE šalių

  0,30 Eur

  0,30 Eur

 

Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš ne EEE šalių

  0,30 Eur

  0,30 Eur

 

Lėšos, gautos pagal tarptautinį pavedimą užsienio valiuta

(ne eurais)

  5,00 Eur

  5,00 Eur

 

5. SĄSKAITOS TVARKYMAS

 

 

 

Sąskaitos atidarymas

  0,00 Eur

  0,00 Eur

 

Sąskaitos uždarymas

  0,00 Eur

  0,00 Eur

 

Sąskaitos tvarkymas

  0,00 Eur

  0,00 Eur

 

Sąskaitos išrašo parengimas klientui prašant

  1,00 Eur

  1,00 Eur

 

6. GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS

 

 

 

Grynųjų pinigų įnešimas į sąskaitą kredito unijoje pervedimams atlikti

   0,2 proc.

 0,2 proc.

 

Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos kredito unijoje

  Pervedamas DU, pensija,    palūkanos už TI ir išmokėjimai

  iki 300,00 Eur nemokamai, virš  300,00 Eur - 0,4 proc.

 0,4 proc.

 

7. ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS

 

 

 

Grynaisiais  pinigais kredito unijoje

  1,00 Eur

  1,00 Eur

 

Internetu

  0,00 Eur

  0,00 Eur

 

8. KITI ĮKAINIAI UŽ PASLAUGAS

 

 

 

Vienkartinis kredito sutarties sudarymo mokestis

  Nuo 1 proc. iki 5 proc.

  Nuo 1 proc. iki 5 proc.

 

Kredito sutarties sąlygų pakeitimas

  50,00 Eur

  100,00 Eur

 

Įkeičiamo nekilnojamo turto vertinimo ataskaita

  Nuo 100,00 Eur iki 150,00 Eur

  Nuo 100,00 Eur iki 200,00 Eur

 

Įkeičiamos transporto priemonės vertinimo ataskaita

  100,00 Eur

  100,00 Eur

 

Už  dokumentų suruošimą hipotekos lakšto išregistravimui

  10,00 Eur

  10,00 Eur

 

Refinansavimo rašto parengimas kitoms kredito įstaigoms

  Nuo 300,00 Eur iki 1000,00 Eur. (Priklauso nuo refinansuojamos sumos) 

  Nuo 300,00 Eur iki 1000,00 Eur. (Priklauso nuo refinansuojamos sumos) 

 

Garantinio rašto parengimas

  0,00 Eur

  0,00 Eur

 

Kredito įsipareigojimo mokestis

  0,00 Eur

  0,5 proc. nuo neišmokėtos kredito sumos

 

Kredito projekto analizės mokestis, nariui/klientui atsisakius KU finansavimo paslaugos

  0,00 Eur

  0,3 proc. nuo projekto finansuojamos sumos

 

Archyvinių kopijų išdavimas

  5,00 Eur už 1 vnt.

  7,00 Eur už 1 vnt.

 

Pažymos

  40,00 Eur

  50,00 Eur

 

Pažymos, apie mirusio nario ar bankrutuojančios įmonės sąskaitų likučius ir įsipareigojimus, išdavimas

  10,00 Eur - per 5 darbo dienas

  10,00 Eur - per 5 darbo dienas

 

  30,00 Eur - per 1 darbo dieną

  30,00 Eur - per 1 darbo dieną

 

Kopijavimo paslauga

  0,20 Eur už 1 puslapį

  0,20 Eur už 1 puslapį

 

9. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE UNIJĄ

Stojamasis mokestis

  20,00 Eur

  100,00 Eur

 

Pajinis įnašas

  30,00 Eur

  30,00 Eur

 

Veiklos teritorija

  Kauno m., Kauno ir Kaišiadorių rajonai

 

Klauskite mūsų