PASLAUGOS PAVADINIMAS MOKESTIS, EUR MOKESTIS, EUR
  Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
1. VIETINIAI KREDITO PERVEDIMAI
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą ( kredito unijoje) 0,00 Eur 0,00 Eur
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą ( internetu) 0,00 Eur 0,00 Eur
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje) 0,00 Eur 0,00 Eur
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) 0,00 Eur 0,00 Eur
Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (kredito unijoje) 0,50 Eur 0,50 Eur
Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (internetu) 0,20 Eur 0,20 Eur
Į kitas Lietuvoje ir EEE veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje) 0,50 Eur 0,50 Eur
Į kitas Lietuvoje ir EEE veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje ne unijos nariams) 0,80 Eur 0,80 Eur
Į kitas Lietuvoje ir EEE veikiančias kredito įstaigas (internetu) 0,20 Eur 0,20 Eur
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) 1,00 Eur 1,00 Eur
2.KREDITO PERVEDIMAI Į NE EEE ŠALIS
Eurais į ne EEE šalis (kredito unijoje) 10,00 Eur  10,00 Eur
Eurais į ne EEE šalis skubus (kredito unijoje) 15,00 Eur 15,00 Eur
Eurais į ne EEE šalis labai skubus (kredito unijoje) 30,00 Eur 30,00 Eur
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) 1,00 Eur 1,00 Eur
3.KREDITO PERVEDIMAI KITOMIS VALIUTOMIS ( NE EURAIS)
Kiti tarptautiniai pervedimai (ne eurais kredito unijoje) 17,00 Eur 17,00 Eur
4. GAUTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS
Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje 0,00 Eur 0,00 Eur
Lėšos, gautos kredito unijos viduje 0,00 Eur 0,00 Eur
Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų, kurios yra LCKU narės 0,10 Eur 0,10 Eur
Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų, EEE šalių 0,10 Eur 0,10 Eur
Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš ne EEE šalių 0,10 Eur 0,10 Eur
Lėšos, gautos pagal tarptautinį pavedimą užsienio valiuta (ne eurais) 3,00 Eur 3,00 Eur
5. SĄSKAITOS TVARKYMAS
Sąskaitos atidarymas 0,00 Eur 0,00 Eur
Sąskaitos uždarymas 0,00 Eur 0,00 Eur
Sąskaitos tvarkymas 0,00 Eur 0,00 Eur
Sąskaitos išrašo parengimas klientui prašant 1,00 Eur 1,00 Eur
6. GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos kredito unijoje

Pervedamas DU, pensija, palūkanos už TI ir išmokėjimai iki 300,00 Eur nemokamai, virš 300,00 Eur - 0,4 proc.

0,4 proc.
7. ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS
Grynaisiais  pinigais kredito unijoje 0,29 Eur 0,29 Eur
Internetu 0,00 Eur 0,00 Eur
8. KITI ĮKAINIAI UŽ PASLAUGAS
Vienkartinis kredito sutarties sudarymo mokestis Nuo 1 proc. iki 5 proc. Nuo 1 proc. iki 5 proc.
Kredito sutarties sąlygų pakeitimas 30,00 Eur 30,00 Eur
Įkeičiamo nekilnojamo turto vertinimo ataskaita Nuo 70,00 Eur iki 100,00 Eur Nuo 70,00 Eur iki 100,00 Eur
Įkeičiamos transporto priemonės vertinimo ataskaita 50,00 Eur 50,00 Eur
Už hipotekos lakšto išregistravimą 0,00 Eur 0,00 Eur
Refinansavimo rašto parengimas kitoms kredito įstaigoms Nuo 300,00 Eur iki 1000 Eur. (Priklauso nuo refinansuojamos sumos)  Nuo 300,00 Eur iki 1000 Eur.
Garantinio rašto parengimas 0,00 Eur 0,00 Eur
Kredito įsipareigojimo mokestis 0,00 Eur 0,5 proc. nuo neišmokėtos kredito sumos
Kredito projekto analizės mokestis, nariui/klientui atsisakius KU finansavimo paslaugos 0,00 Eur 0,3 proc. nuo projekto finansuojamos sumos
Archyvinių kopijų išdavimas 5,00 Eur už 1 vnt. 7,00 Eur už 1 vnt.
Pažymos 30,00 Eur 30,00 Eur
Pažymos, apie mirusio nario ar bankrutuojančios įmonės sąskaitų likučius ir įsipareigojimus, išdavimas

10,00 Eur - per 5 darbo dienas

30,00 Eur - per 1 darbo dieną

10,00 Eur - per 5 darbo dienas

30,00 Eur - per 1 darbo dieną

Kopijavimo paslauga

0,10 Eur už 1 puslapį

0,10 Eur už 1 puslapį

9. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE UNIJĄ
Sąskaitos atidarymas 0,00 Eur 0,00 Eur
Sąskaitos tvarkymas 0,00 Eur 0,00 Eur
Sąskaitos uždarymas 0,00 Eur 0,00 Eur
Sąskaitos išrašo parengimas ir atspausdinimas 1,00 Eur už 1 vnt. 1,00 Eur už 1 vnt.
Kopojavimo paslauga 0,10 Eur už 1 puslapį  0,10 Eur už 1 puslapį
Stojamasis mokestis 20,00 Eur 100,00 Eur
Pajinis įnašas 30,00 Eur 30,00 Eur
Pažymos min 10,00 Eur min 10,00 Eur
Veiklos teritorija Kauno m., Kauno ir Kaišiadorių rajonai
Klauskite mūsų