Informacija apie Komisinio atlyginimo ataskaitą (-as) už 2019 metus

Gerb. Centro kredito unijos kliente,

 

Informuojame, jog pagal LR Mokėjimo įstatymo 62 str. reikalavimus, Jums yra suformuota (-os) Komisinio atlyginimo ataskaita (-os) už  2019 metus.  

Komisiniu atlyginimu vadinami mokesčiai, kuriuos Kredito unija taiko už teikiamas paslaugas, pagal paslaugų įkainius.

Nariai, kurie yra sudarę Elektroninių paslaugų teikimo sutartis, Komisinio atlyginimo ataskaitas gali rasti i-Unija meniu skiltyje Sąskaitos / Komisinio atlyginimo ataskaita. Nariams, kurie nėra sudarę Elektroninių paslaugų teikimo sutarčių, Komisinio atlyginimo ataskaitos teikiamos Kredito unijos skyriuje.

Atkreipiame dėmesį, jog Komisinio atlyginimo ataskaita yra suformuojama kiekvienai Jūsų turimai mokėjimo sąskaitai atskirai ir yra nemokama. Ataskaita (-os) už praėjusius kalendorinius metus yra pateikiama (-os) iki sekančių metų pirmo ketvirčio pabaigos. Nutraukus Sąskaitos sutartį, Komisinio atlyginimo ataskaita pateikiama už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki Sąskaitos sutarties nutraukimo dienos. 

 

Jūsų kredito unija

Informacija apie Komisinio atlyginimo ataskaitą (-as) už  2019 metus
Klauskite mūsų