Pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas 2024 04 09

CENTRO KREDITO UNIJOS NARIAMS

 

Šaukiamas Centro kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

 

Informuojame, kad 2024 m. balandžio mėn. 03 d. neįvykus Centro kredito unijos eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo nesurinkimo, šaukiamas pakartotinis Centro kredito unijos narių susirinkimas 2024 m. balandžio mėn. 09 d. 16.00 val., adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas, numatant tą pačią darbotvarkę:

 

Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:

  1. 2023 m. vidaus audito tarnybos  ataskaita, jos įvertinimas.
  2. 2023 m. valdybos ataskaita, jos įvertinimas.  
  3. 2023 m. paskolų komiteto ataskaita, jos įvertinimas. 
  4. 2023 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
  5. 2024 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Veiklos plano 2024 -2026 metams tvirtinimas.
  7. Valdybos nario rinkimas.
  8. Kredito unijos buveinės registracijos adreso keitimas.
  9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  10. Kiti klausimai: Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą (jei bus mažinami). 

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Centro kredito unijos internetiniame puslapyje https://centrounija.lt/ arba Centro kredito unijos klientų aptarnavimo vietoje. 

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius galite pristatyti iki 2024 m. balandžio mėn. 09 d. 16.00 val. - atnešti arba atsiųsti paštu adresu: Centro kredito unija, A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas, LT- 44240.

Teikti informaciją apie susirinkimą įgaliota Centro kredito unijos administracijos vadovo pavaduotoja Vilma Ližaitienė, tel. 837 224436, el. p.  centrounija@lku.lt.

        

            

                  Kredito unijos valdyba

 

Pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas 2024 04 09
Klauskite mūsų