Lėšų įskaitymas pagal nurodytą gavėjo sąskaitos IBAN

Informuojame, kad atliekant mokėjimą, lėšos įskaitomos pagal nurodytą gavėjo sąskaitos IBAN, ir nebūtinai yra tikrinama, ar šis IBAN priklauso asmeniui, kuris nurodomas lauke „Gavėjo vardas/pavardė (įmonės pavadinimas)“.

Todėl atlikdami mokėjimą, atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį.

Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

Lėšų įskaitymas pagal nurodytą gavėjo sąskaitos IBAN
Klauskite mūsų