Keičiasi Centro kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

Informuojame, kad nuo 2023 m. spalio mėn. 7 d. keičiasi Centro kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos (toliau – sąlygos).

Kas keičiasi?
Buvo patikslintos šios nuostatos:

  • Papildėme informacija, kad kai kurie mokėjimai gali būti atidėti ar nevykdomi, jeigu jų negalime atlikti dėl teisinių ar reguliavimo reikalavimų arba prireikus atlikti papildomas patikras. Daugiau informacijos pateikta sąlygų 7 dalyje.
  • Patikslinta informacija dėl mokėjimo operacijų atsekimo ir mokėjimo operacijų lėšų atgavimo. Daugiau informacijos pateikta sąlygų 14 dalyje.
  • Patikslinta informacija dėl sutarčių galiojimo ir pabaigos nurodant, kokiais atvejais kredito unija turi teisę nutraukti sutartį, pagal kurią vykdo mokėjimo operacijas. Daugiau informacijos pateikta sąlygų 18 dalyje.
  • Sąlygų 19 d. pateikta atnaujinta informacija dėl skundų nagrinėjimo kredito unijoje.
  • Ir kt.

Turite abejonių dėl būsimų pasikeitimų?
Šis procesas vyks sklandžiai ir tai neturės poveikio Centro kredito unijos teikiamoms paslaugoms. Jeigu dėl šių pasikeitimų nuspręstumėte uždaryti sąskaitą, galite tai padaryti informuodami kredito uniją.

Centro kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

Keičiasi Centro kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos
Klauskite mūsų