ĮVYKO EILINIS PAKARTOTINIS CENTRO KREDITO UNIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

ĮVYKO EILINIS PAKARTOTINIS CENTRO KREDITO UNIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Vadovaujantis LR Kredito unijų įstatymu, informuojame apie 2021 03 31 įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai
  2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai
  3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai
  4. Patvirtintas 2020 metinių finansinių ataskaitų rinkinys
  5. Patvirtintas pateiktas 2020 pelno paskirstymo projektas 
  6. Patvirtinta 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata
  7. Unija pateikė veiklos planą su iškeltais pelningumo tikslais, kad padengti sukauptus nuostolius ir atstatyti nuosavą kapitalą iki reikiamo dydžio
  8. Išrinkti valdybos nariai ir valdybos pirmininkas
  9. Išrinkti paskolų komiteto nariai ir pirmininkas
  10. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių  suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

 

Išsamiai su priimtais nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Centro kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas. 

 

Teikti informaciją apie įvykusį susirinkimą įgaliota Centro kredito unijos administracijos vadovo pavaduotoja Vilma Ližaitienė, tel. 837 224436, el. p. centrounija@lku.lt

          

Kredito unijos valdyba

 

ĮVYKO EILINIS PAKARTOTINIS CENTRO KREDITO UNIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Klauskite mūsų