2024 03 29 Informacija apie komisinio atlygio ataskaitą

 

Informacija apie komisinio atlyginimo ataskaitą 

 

Vykdydami LR Mokėjimo įstatymo 62 str. reikalavimus, informuojame, kad parengta(-os) Komisinio atlyginimo ataskaita(-os) už 2023 metus.

Komisiniu atlyginimu vadinami  mokesčiai, kuriuos Unija taiko už teikiamas paslaugas, pagal paslaugų įkainius. Komisinio atlyginimo ataskaitoje nurodyta, kiek pagal Unijoje taikomus įkainius, nariai/klientai 2023 metais sumokėjo komisinių mokesčių už paslaugų naudojimąsi 2023 metais.

Atkreipiame dėmesį, jog Komisinio atlyginimo ataskaita yra suformuojama kiekvienai nario/kliento turimai mokėjimo sąskaitai atskirai ir yra nemokama. Ataskaita(-os) už praėjusius kalendorinius metus yra parengiama(-os) iki sekančių metų pirmojo ketvirčio pabaigos. Nutraukus Sąskaitos sutartį, Komisinio atlyginimo ataskaita pateikiama už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki Sąskaitos sutarties nutraukimo dienos.

Nariai, kurie yra sudarę Elektroninių paslaugų teikimo sutartis, Komisinio atlyginimo ataskaitas gali rasti i-Unija meniu skiltyje Sąskaitos / Komisinio atlyginimo ataskaita. Arba galite atvykti į Uniją, kur Jūsų pageidavimu, Jums pateiksime parengtą(-ąs) Komisinio atlyginimo ataskaitą(-as) už 2023 metus.

2024 03 29 Informacija apie komisinio atlygio ataskaitą
Klauskite mūsų