2021-03-29 šaukiamas Centro kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

CENTRO KREDITO UNIJOS NARIAMS

 

Informuojame, kad  2021 m. kovo mėn. 29 d.  16 val. šaukiamas Centro kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas

 

Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:

  1. 2020 m. vidaus audito tarnybos  ataskaita, jos įvertinimas.
  2. 2020 m. valdybos ataskaita, jos įvertinimas.  
  3. 2020 m. paskolų komiteto ataskaita, jos įvertinimas. 
  4. 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas. 
  5. Pelno (nuostolio) paskirstymo projekto pristatymas ir nutarimo dėl pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
  6. 2021 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Informacija nariams dėl Lietuvos Kredito unijų įstatymo 32 str. 2 dalies pažeidimo
  8. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  9. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

 

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną bei draudimą organizuoti tam tikrą laiką trunkantį žmonių susibūrimą iš anksto nustatytu laiku (LR Vyriausybės nutarimas Nr.1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.8 p.), prašome Centro kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Dėl balsavimo biuletenio ir kitos informacijos, susijusios su balsavimu iš anksto raštu, prašome kreiptis į kredito uniją tel. 837 224436, el. p.  centrounija@lku.lt. arba atvykti į kredito uniją adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas. Prieš atvykstant į kredito uniją, būtina registracija tel. 837 224436, el. p.  centrounija@lku.lt.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2021-03-29 d. 16.00 val. - (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų (bromoje), arba atsiųsti paštu adresu: Centro kredito unija, A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas, LT- 44240.

 

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2021 m. kovo mėn. 31 d.,  adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas, 16.00 val., numatant tą pačią darbotvarkę.

 

Teikti informaciją apie susirinkimą įgaliota Centro kredito unijos administracijos vadovo pavaduotoja Vilma Ližaitienė, tel. 837 224436, el. p.  centrounija@lku.lt.

 

Balsavimo biuletenis ČIA

 

                  Kredito unijos valdyba

2021-03-29 šaukiamas Centro kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas
Klauskite mūsų