Subsidijos verslo pradžiai

Pradedantieji verslininkai, kurie pasinaudojo ar dar pasinaudos lengvatine Verslumo skatinimo fondo paskola verslui plėtoti ar įkurti, jau gali kreiptis dėl papildomos paramos. Jų darbuotojams gali būti iš dalies kompensuojamos darbo užmokesčio išlaidos. 

2017 liepos 21 d. startavo priemonė „Subsidijos verslo pradžiai“, pagal kurią verslumo skatinimo kreditų gavėjai gali kreipti į UAB „Invega“ negrąžinamosios subsidijos darbuotojų užmokesčiui.

Minėti subjektai gali gauti darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją už kiekvieną pagal darbo sutartį įdarbintą darbuotoją, kuriam bus mokamas ne mažesnis nei minimalus darbo užmokestis. Tokiu būdu verslo atstovams bus lengviau įsitvirtinti rinkoje, ypač pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje.

Maksimali kompensuojamo darbo užmokesčio suma yra ne didesnė kaip 50 % paskolos sumos, o subsidija bus teikiama 12 mėn. Nustatytas fiksuotas kompensuojamas mėnesinis darbo užmokestis yra 498,48 Eur (įskaitant visus mokesčius).

Jeigu kreditą ėmė tikslinių grupių atstovai (jie turi daugiau nei 50 proc. įmonės akcijų), tai kompensuojama 75 proc. fiksuoto mėnesinio darbo užmokesčio, o ne tikslinių grupių atstovams – 50 proc.

Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką „Invegai“. Darbo užmokestis bus kompensuojamas kas ketvirtį. Visus reikalingus dokumentus, paskolų gavėjai gali rasti adresu: http://invega.lt/lt/subsidijos-verslo-pradziai/pildyti-paraiska/

Kredito unijos darbuotojai turi pasirašyti ir patvirtinti du su subsidijos gavimu susijusius dokumentus „Pažyma apie paskolos panaudojimą“ ir „Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą“.

Daugiau informacijos apie priemonę „Subsidijos verslo pradžiai“ galite rasti adresu: http://invega.lt/lt/subsidijos-verslo-pradziai/

 

Subsidijos verslo pradžiai
Klauskite mūsų