CENTRO KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI!

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome Centro kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje  nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Centro kredito unijos interneto svetainėje adresu https://centrounija.lt/informacija/naujienos arba Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, arba klientų aptarnavimo vietoje, adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų (bromoje),  atsiųsti paštu  adresu Centro kredito unija, A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas, LT- 44240 arba nuskenuotus/nufotografuotus atsiųsti el. paštu: centrounija@lku.lt (originalus atsiųsti paštu).

Balsavimas raštu bus vykdomas iki 2020 m. balandžio mėn. 8 d. 16:00 val. (anksčiau skelbtos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo datos).

 Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:

  1. 2019 m. vidaus audito tarnybos ataskaita, jos įvertinimas.
  2. 2019 m. valdybos ataskaita, jos įvertinimas.
  3. 2019 m. paskolų komiteto ataskaita, jos įvertinimas.
  4. 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas.
  5. Pelno (nuostolio) paskirstymo projekto pristatymas ir nutarimo dėl pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
  6. 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Informacija nariams dėl Lietuvos Kredito unijų įstatymo 32 str. 2 dalies pažeidimo.
  8. Valdybos nario rinkimas.
  9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose nuo 2020 m. kovo mėn. 30 d., adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas.  

Teikti informaciją apie susirinkimą įgaliota Centro kredito unijos administracijos vadovo pavaduotoja Vilma Ližaitienė, tel. 837 224436 darbo dienomis nuo 09.00-14.00, el. p.  centrounija@lku.lt.

Prašymą balsavimo biuleteniui rasite ČIA

Balsavimo biuletenį rasite ČIA

 

Kredito unijos valdyba

CENTRO KREDITO UNIJOS NARIŲ DĖMESIUI!
Klauskite mūsų